FANDOM


 1. CG Năm mới cho những Kanmusu sau:
 2. CG năm mới cũ trở lại cho những Kanmusu:
 3. CG mới cho Northern Princess
 4. Lời thoại đầu năm mới
 5. Chuỗi nhiệm vụ mới bao gồm :

ID Hướng dẫn Fuel Ammo Steel Bauxite Phần thưởng Điều kiện
SB08 謹賀新年!「水雷戦隊」出撃始め!
Vượt bản đồ 1-3 hạng S Boss node với thủy lôi chiến đội:
 • 1 CL, 3-5 DD
 • Không thể mang 2 CL trở lên hoặc các tàu không phải CL/DD.
2016 0 0 0 Nữ thần sửa chữa khẩn cấp x1[1] Bd1
SB09 新年の「伊良湖」のお手伝い!
Hoàn thành bản đồ 2-3 3 lần hạng S (Không yêu cầu đội hình cụ thể). 0 2016 0 0 Bucketx2
Irako x2
SB08
SB10 漲る戦艦魂!大艦巨砲なお正月!
Hoàn thành bản đồ 4-2 2 lần hạng S với đội hình có 4 Thiết giáp hạm (BB)
 • BBV cũng được tính.
0 0 2016 0 Bucketx3
Đạn xuyên giáp Kiểu 1
SB09
B18
?
Thông tin chưa được xác nhận cụ thể
SB11 迎春!「機動部隊」抜錨せよ!
Hoàn thành bản đồ 6-2 2 lần hạng S với đội hình có 2 Hàng không mẫu hạm (CV).
 • CVL cũng được tính.
0 0 0 2016 Development materialx6
Skilled Crew Member Icon
Phi công tinh nhuệ
x1
SB10
?
Thông tin chưa được xác nhận cụ thể

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú

 1. Trước 0:30 JST 1/1/2016 là Pháo 2 nòng 12.7cm x43.
  Nữ thần sửa chữa khẩn cấp có mã số là 43, Pháo 2 nòng 12.7cm có mã số là 1, tức là số hiệu và số lượng đã bị đổi chỗ cho nhau.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.