FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- !Tàu !Trang bị kèm theo !{{Firepower}} !{{Torpedo}} !{{AA}} !{{ASW}} !{{LOS}} !{{Armor}} !{{Evasion}} !Ghi chú |- ! rowspan="…”)
 

Bản hiện tại lúc 11:59, ngày 31 tháng 1 năm 2020

Tàu Trang bị kèm theo Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon ASW p2 Icon LOS p2 Icon Armor p2 Icon Evasion p2 Ghi chú
Lớp Kognou Kai Ni
Lớp Ise Kai Ni
Lớp Fusou Kai Ni
+1
Lớp Nagato Kai Ni
Yamato Kai
Musashi Kai Ni
+2
Kognou Kai Ni C +3


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.