FANDOM


Vùng biển ngoài khơi đảo Tawi-Tawi

 

タウイタウイ泊地沖

 Tauitaui Hakuchi-Oki

Bản đồ 7 7-2 Banner
Bản đồ 7 7-2 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm
LoS Check
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:

Thông tinSửa

 • Bản đồ gồm 2 giai đoạn: Hạ SS Lớp So (Node G) và hạ CV Lớp Wo Flagship Kai (Node M).
  • Sau khi hạ 3 lần SS Lớp So ở node G sẽ mở ra các node đến Boss node M.
 • Bản đồ không thưởng gì sau khi hoàn thành cà 2 giai đoạn.
 • Bản đồ sẽ reset cả 2 giai đoạn sau mỗi tháng. Chủ yếu là để làm nhiệm vụ Bq8 lấy điểm Ranking.
 • Bản đồ có cơ hội rất thấp drop DE ở cả 2 Boss node.
  • Node G có cơ hội rất nhỏ drop DE Matsuwa (0.5% S rank).
  • Node M có hơi hội nhỏ drop DE Sado (2.8% S rank)

Giai đoạn 1Sửa

 • Đường: C - E - G
 • Đội: 4 = DD + DE + CL (Chỉ được mang 1 CL) hoặc 3 DE 2 CVL
  • Khuyến khích tất cả đều có khả năng OASW cho quá trình đi cả 3 node nhanh-gọn-mượt. (Do đường toàn SS chỉ có Boss node có 2 DD và con Transport)
  • Có thể mang 3 DE và 2 CVL (Taiyo KaiShin'yo Kai) vừa có thể thả bom ngư lôi đầu trận và OASW nhằm kiếm S rank cho nhiệm vụ Bq8.

Giai đoạn 2Sửa

 • Đường: B - C - D - I - M
 • Đội: CV + 2 FBB + CAV/CLT + 2 DD
  CV + CVL + FBB + 2 CAV/CLT + 2 DD.
  • Node C là node tàu ngầm mà bọn SS không thuộc dạng nguy hiểm lắm nên không cần trang bị ASW.
  • Lưu ý:
   • Node BM có CL Lớp Tsu nên coi chừng máy bay mình.
   • Cần hơn 69 LoS F33(Cn=4) để có thể vào Boss node M từ node I.

Bản đồ 7 7-2 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.