FANDOM


Tuần tra cảng Brunei

 

【ブルネイ泊地沖】

 

Bản đồ 7 7-1 Banner
Bản đồ 7 7-1 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:

Hướng dẫnSửa

 • Hoàn thành bản đồ này để mở 4-2.
 • Cần phải hạ gục Boss SS 3 lần để hoàn thành bản đồ.
 • Những tàu có khả năng OASW rất khuyến khích để mang đi săn tàu ngầm.
 • Node G là hạm đội ngư lôi. Có thể có CL kì hạm chung với những DD mẫu sau, nếu không thể đưa chúng về thương nặng thì chịu ngư lôi từ CL lớp To trong đội hình đường thẳng thì chắc chắn rất đau.
  • Có thể mang những DE nhưng khi đến node G sẽ gặp khá là rắc rối thì Icon Gun p2 khá yếu và khả năng chịu đòn rất thấp.
 • Mang 6 tàu hoặc mang BB,CV(L),AO,AV sẽ buộc đến node B. Node B là node tàu hạm khá mạnh do có cả CA lớp Ne và cả Tsu tinh nhuệ.

Đội hình khuyên dùngSửa

CL + 4 DDSửa

 • Đường đi: D - E - G - H - K
 • Nên mang CL có khả năng phóng ngư lôi mở đầu tốt hoặc khả năng khai hỏa mạnh để phòng node G.
  • Nên dùng:
   • CL có khả năng phóng ngư lôi mở đầu: Abukuma Kai Ni hoặc Yura Kai Ni. Khuyến khích sử dụng Yura vì cô vừa có thể OASW và phóng ngư lôi mở đầu nếu trang bị đúng cách.
   • CL có hỏa lực tốt và có thể mang Seaplane (Thủy phi cơ ném bom): Agano, Noshiro, Yahagi, Sakawa.
   • Isuzu Kai Ni có thể là lựa chọn tốt nhất cho những người chơi mới.

Hạm có thể bị lạcSửa

 • Đường đi: F - G - G - K/I (Hạm này sẽ có khả năng hạm bị lạc sang node I)
 • Hạm khuyên dùng:
  • 2 CLT 1 CL 1 DD
  • 2 CL 2 DD
  • 2 CL 2 CLT
  • 1 CAV 1 CLT 2 DD

Bản đồ 7 7-1 Map

Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
B Kiểu 1 CL He Class3Ca ne elite bCa ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadLineAbreast
Kiểu 2 CVL Nu Class3CA Ri Class3CL He Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
35/69
# # # #
C Kiểu 1 CV Wo Class5Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
126/252
Kiểu 2 CV Wo Class5Ca ne elite bCa ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
126/252
Kiểu 3 CV Wo Class5BB Ta Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
126/252
# # # #
D Kiểu 1 SS So Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 2 SS So Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 3 SS So Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 4 SS So Class2SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class Echelon
# # # #
F Kiểu 1 SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 4 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo ClassSS Yo Class LineAbreastEchelon
Kiểu 5 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo Class Echelon
# # # #
G Kiểu 1 CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadLineAbreast
Kiểu 2 CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CL He Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # #
H Kiểu 1 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreastEchelon
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Yo Class LineAbreastEchelon
Kiểu 3 SS So Class2SS Yo Class2SS Yo Class LineAbreastEchelon
Kiểu 4 SS So Class2SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo Class LineAbreastEchelon
Kiểu 5 SS So Class2SS So Class2SS Yo ClassSS Yo Class Echelon
# # # #
K Kiểu 1 SS So Class3SS Ka ClassSS Ka Class Echelon
Kiểu 2 SS So Class3SS Ka Class2SS Ka Class2 Echelon
Kiểu 3 SS So Class3SS Yo Class2SS Yo Class2 Echelon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.