FANDOM


Đảo Savo

 

【サブ島沖海域】

 

Bản đồ 5 5-3 Banner
Bản đồ 5 5-3 Map
Information
Cơ chế Bắt đầu bằng dạ chiến
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:
Branching Rules
NodesRules
G
I
 • Không mang tàu sân bay
J
I
J
 • Không đủ 2 DD
O
 • Mang đủ 3DD hoặc hơn
J
M
 • Mang tàu sân bay (CV)

Thông tinSửa

 • Hoàn thành bản đồ này để mở 5-4.
 • Cần phải hạ gục Boss bản đồ 5 lần để hoàn thành.
 • Boss Southern War Princess giờ đã được buff rất mạnh thêm Icon Armor p2+60 cùng với Radar Aimbot (Icon Hit p2+24) nên hạ Boss sẽ khó hơn so với hồi trước.

Hướng dẫnSửa

 • Buộc phải mang 2 DD hoặc hơn.
  • Nên mang tàu có khả năng đánh đêm tốt.
  • Phòng không thật sự không cần thiết lắm vì chỉ có 1 đội hình Boss có 2 CVL lớp Nu Kì hạm và Boss mang máy bay tiềm kích.
 • Nên có yểm trợ từ viễn chinh ở những node bắt đầu từ đánh đêm.
  • Vì địch ở 2 node buộc phải đến trước khi gặp boss chứa hạm rất mạnh ở đánh đêm. Nếu có thể dọn được bọn DD thì những tàu phần trên có thể nhắm bắn bọn CA Ri Kì hạm, Ne Tinh Nhuệ, Ta Kì hạm (Bọn CA này Mixed Cut-In đó nha xui là tạch ấy)
 • Mang những trang bị hỗ trợ dạ chiến Pháo sáng, Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 98 (Trinh sát đêm) (Searchlight Chỉ nên trang bị cho kỳ hạm).
 • Tại node boss sẽ phải chạm trán vs Southern War Princess với 71 AP với Hạm thường có 2 CLT(/Tsu )và 140 AP Hạm với 2 Nu. Nếu trang bị đủ Thủy phi cơ Chiến đấu(Tiềm kích) có thể đạt được AS để cho hạm hạ bọn Escort của Boss dễ hơn.
 • Sử dụng yểm trợ nếu cần, mặc dù không cần thiết nhưng sẽ làm quá trình clear bản đồ/làm nhiệm vụ mượt hơn.

Đội hình khuyên dùngSửa

 • 1 FBB + 1 CL + 2 DD + 2CA(V) (Khuyên dùng).
  • Nếu hạm mang những tàu mạnh thì khả năng hạ boss tốt.
 • 3 CA + CL hoặc 4 CA + 2 DD.
  • Đội hình làm nhiệm vụ liên quan hạm Mikawa.
 • 2 FBB + 3DD + 1 CA(V).
  • Khả năng hạ Boss cũng tốt nhưng nếu 3 DD và CAV chịu sát thương lớn trước khi vào da chiến sẽ khó gây sát thương chí mạng để chìm Boss với lượng giáp bây giờ.
 • 2 FBB + 2 DD + 2 CA(V).
  • Như đội trên nhưng vào đánh ngày cơ hội diệt bọn escort tốt hơn. Nhưng sẽ có khả năng bị lạc nên hãy lưu ý.
 • Đội hình LineAbreast là đội hình tối ưu dành cho những node chỉ đánh đêm.
 • Sparkle trước khi đi (Không cần thiết nhưng khuyến khích nếu cần làm nhiệm vụ).

Bản đồ 5 5-3 Map

Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
C Kiểu 1 CL Ho Class3CL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 2 CL Ho Class3CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CL He Class3CL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLine
Kiểu 4 CL He Class3CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # Trận ngày # #
I Kiểu 1 CA Ri Class3CA Ri Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CA Ri Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class3CA Ri Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # Trận đêm # #
J Kiểu 1 CL He Class3CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 2 CL He Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 3 CL He Class3Ca ne elite bCa ne elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadEchelon
# # Trận đêm # #
K Kiểu 1 Ca ne bCa ne bCL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class DoubleLine
Kiểu 2 Ca ne elite bCa ne bCL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAhead
Kiểu 3 Ca ne elite bCa ne bCL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 BB Ta Class3BB Ta Class3CL Tsu ClassDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # Trận đêm # #
M Kiểu 1 CV Wo Class5CVL Nu Class2Ca ne bCL Tsu ClassDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
162/324
Kiểu 2 CV Wo Class5CVL Nu Class2Ca ne elite bCL Tsu ClassDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
162/324
Kiểu 3 CV Wo Class5CVL Nu Class2Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
162/324
Kiểu 4 CV Wo Class5CVL Nu Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
161/321
Kiểu 5 CV Wo Class5CV Wo Class5CVL Nu Class3CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
287/573
Kiểu 6 CV Wo Class5CV Wo Class5CV Wo Class5CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
378/756
N Kiểu 1 CA Ri Class3CL He Class3CL He Class3CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 2 CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 3 BB Ru Class3BB Ru Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadEchelon
# # Trận đêm # #
P Kiểu 1 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class DoubleLine
Kiểu 2 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class DoubleLine
Kiểu 3 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLine
Kiểu 4 AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLine
Kiểu 5 AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2AP Wa Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLine
Kiểu 6 AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLine
# # Trận đêm # #
Q Kiểu 1 BBV Southern War Princess 548 BattleCL Tsu elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
71/141
Kiểu 2 BBV Southern War Princess 548 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
71/141
Kiểu 3 BBV Southern War Princess 548 BattleCVL Nu Class3CVL Nu Class3CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAheadDoubleLine AS/AS+
140/279
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.