FANDOM


Mặt trước của vùng biển phía Nam

 

【南方海域前面】

 

Bản đồ 5 5-1 Banner
Bản đồ 5 5-1 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
Easy:
Medium:
Hard:
 • Hoàn thành bản đồ này để mở 5-2.

Hướng dẫnSửa

 • Hạm đội với DD ≥ 2 và tổng (F)BB(V) + CV(L) ≤ 2 sẽ bắt đầu từ node B.
  • Đồng thời nếu hạm có CL + 2 DD sẽ luôn luôn vào Boss.
 • 3 XX + 1 CL + 2 DD với tổng (F)BB(V) = 2 sẽ đưa hạm đi đường ngắn nhất. (B - C - F - J).
  • Có thể thay 1 BB với 1 CVL.
 • Lưu ý: Node E là node tầu ngầm không báo trước. (Không hiển thị tàu ngầm địch trong khi chờ chọn đội hình)

Đội hình khuyến khíchSửa

 • Đường : B - C - F - J
  • Đội:
   • BB(V) + CVL + CA(V)/CLT + CL + 2 DD
    • Khuyến khích sử dụng hạm này vì đường an toàn nhất.
   • 3 CA(V) + CL + 2 DD.
    • Đội sử dụng làm nhiệm vụ liên quan đến hạm Mikawa.


 • Đường: B - E - G - J
  • Đội: 3 BB(V) + CL + 2 DD
   • Đội sử dụng làm nhiệm vụ Bm4. Lưu Ý: Nelson, Warspite Gangut không tính khi làm nhiệm vụ Bm4 mà chỉ có BB(V) Chậm của Nhật mới tính thôi.
  • BB + 2 CA(V)+ 2 DD + CV (Ngoại quốc)
    • Hạm với CV Ngoại quốc lách đi một số luật đi đường của bản đồ (Không CL và được mang CV thay vì CVL).
    • CV Ngoại quốc bao gồm: Graf Zeppelin, Saratoga, Intrepid, Ark Royal, Aquila (Đừng đem Aquila vì yếu hơn cả Junyou Kai Ni).

Bản đồ 5 5-1 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.