FANDOM


[Chiến dịch phụ] - Vùng biển sâu Ri-Lanka

【カレー洋リランカ島沖】

Bản đồ 4 4-5 Banner
Bản đồ 4 4-5 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm

Chống Installation

Kill 5
Phần thưởng
All:
Medal
Điểm xếp hạng: 180

Thông tinSửa

 • Mở khóa sau khi hoàn thành 5-1
 • Cần phải hạ gục Boss 5 lần để hoàn thành bản đồ và nhận phần thưởng.
 • Thanh HP của Boss sẽ reset mỗi tháng như những EO khác.
 • Hạm khi mang hơn 3 (BB+CV) sẽ cho hạm đi "Du lịch" nghĩa là vòng quanh bản đồ nên khuyến khích không mang hơn 3 (BB+CV).
  • Nếu hạm bắt đầu từ node A và chọn node B để đi tiếp thì bất kể khi chỉ mang 3 (BB+CV) vẫn sẽ được đi du lịch.
 • Cần 1 lượng LoS đủ để vào được Boss với đa số đội hình.
 • C, I, A node tự chọn hướng đi.
 • G Sẽ tới D or H (random?).
 • Hạm địch ở node H có khả năng phòng không khá cao ( 1 Tsu Tinh nhuệ).
 • Là boss Landbase  khuyến khích trang bị GreenAmmođạn phòng không và Agat cWG42 (Wurfgerät 42) để tối ưu hóa sát thương lên boss đối với DD/CL (nhưng thực sự không cần thiết lắm).
  • Mẫu hạm ko thể tấn công boss landbase nếu trang bị RedPlane. Tuy nhiên điều đó sẽ giúp clear địch trên mặt nước thay vì gãi ngứa cho boss để BB,CA có thể tập trung hỏa lực vào Boss.
 • Node K là node toàn quái vật nhưng với đội hình Diamond thì hoàn toàn có thể vượt qua tuy nhiên không phải là không có khả năng chịu thương nặng.


Hướng dẫnSửa

Hạm khuyến khíchSửa

 • Yêu cầu: 3 (BB+CV) + 3 CA(V)
 • Đường đi: A - D- H - K - T hoặc C - F - I - J - H - K - T
 • Khuyến khích chọn đường A/C - D - H - K - T cho nhanh hơn, không nên lãng phí thời gian chỉ vì 1 node SS dễ hơn + thêm một node bề mặt đội ngư lôi nữa.
 • Yêu cầu một lượng LoS để có thể tiến vào Boss mà không bị lạc sang L.

Hạm Fast+Sửa

 • Yêu cầu: 4 (BB+CV) + 2 CA(V)
  • Tất cả tàu trong hạm phải là (Nhanh+) - (Fast+) - (高速+).
  • Khi đi hạm Fast+ được quyền mang đến tổng 4 (BB+CV) thay vì chỉ 3 (BB+CV).
 • Đường đi: A/C - D - H - T hoặc C - F - I - J - H - T
 • Khuyến khích chọn đường A/C - D - H - T cho nhanh hơn, không nên lãng phí thời gian chỉ vì 1 node SS dễ hơn + thêm một node bề mặt đội ngư lôi nữa.
 • Do phải mất 1 slot trang bị + 1 slot mở rộng nên tất cả FBB và CAV không thể Xạ kích quang sát (không thể DA do không trang bị Seaplane Thủy phi cơ) nên đối với lần hạ cuối có thể gặp khó khăn khi hạ Boss lần cuối.

Hạm nặngSửa

 • Đội hình bao gồm tổng 6 BB + CV
 • Không khuyến khích do được đi du lịch.

4-5 big map

Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
B Kiểu 1 SS So Class2SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
Kiểu 2 SS So Class2SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
# # # #
D Kiểu 1 SS Yo Class3SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class Echelon
Kiểu 2 SS Yo Class3SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
Kiểu 3 SS Yo Class3SS Yo Class3SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
# # # #
E Kiểu 1 CA Ri Class4CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu ClassDD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class4CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
# # # #
F Kiểu 1 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreast
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Yo Class2SS Yo Class2SS Ka ClassSS Ka Class Echelon
G Kiểu CA Ri Class4CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
# # # #
H Kiểu 1 CA Ri Class4BB Ta Class2CL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLine
Kiểu 2 CA Ri Class4BB Ta Class2Ca ne elite bCL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
Kiểu 3 CA Ri Class4BB Ta Class2BB Ta Class2Ca ne elite bCL Tsu elite bDD I Class 4 LineAheadDoubleLine
# # # #
J Kiểu CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCL Tsu ClassDD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
# # # #
K Kiểu 1 CL demon1 cardCV Wo Class5CV O Class3BB Ru Class4BB Ru Class3CL He Class3 Diamond AS/AS+
168/336
Kiểu 2 CL demon2 cardCV O Class3BB Ru Class4BB Ru Class4Ca ne elite bCL He Class3 Diamond AS/AS+
42/84
Kiểu 3 CL demon2 cardCV Wo Class5CV Wo Class5BB Ru Class4BB Ru Class4CL He Class3 Diamond AS/AS+
252/504
# # # #
N Kiểu 1 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond
Kiểu 2 AP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2AP Wa Class2CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond
# # # #
O Kiểu 1 SS So Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class Echelon
Kiểu 2 SS So Class2SS So Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
Kiểu 3 SS So Class2SS So Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreast
# # # #
S Kiểu 1 CVL Nu Class3BB Ta Class3Ca ne elite bCL Tsu ClassDD Ha ClassDD Ro Class 4 DoubleLine AS/AS+
35/69
Kiểu 2 CVL Nu Class3BB Ta Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ha ClassDD Ha Class Diamond AS/AS+
35/69
# # # #
T Kiểu 1 BBV Harbour Princess 573 BattleBBV Escort Fortress II 550 BattleBBV Escort Fortress III 551 BattleBB Ru Class3DD I Class 4DD I Class 4 LineAhead AS/AS+
207/414
Kiểu 2 BBV Harbour Princess 573 BattleBBV Escort Fortress II 550 BattleBBV Escort Fortress III 551 BattleBB Ru Class4DD I Class 4DD I Class 4 LineAhead AS/AS+
207/414
Kiểu 3 BBV Harbour Princess 573 BattleBBV Escort Fortress II 550 BattleBBV Escort Fortress III 551 BattleBB Ru Class4DD Ha ClassDD Ha Class LineAhead AS/AS+
207/414
Kiểu 4
(Final)
BBV Harbour Princess 613 BattleBBV Escort Fortress 549 BattleBB Ru Class4Ca ne elite bAP Wa Class2AP Wa Class2 LineAhead AS/AS+
123/246
Kiểu 5
(Final)
BBV Harbour Princess 613 BattleBBV Escort Fortress II 550 BattleBB Ru Class4Ca ne elite bAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 BattleAP Wa Class2 LineAhead AS/AS+
123/246
Kiểu 6
(Final)
BBV Harbour Princess 613 BattleBBV Escort Fortress 549 BattleBBV Escort Fortress II 550 BattleBB Ru Class4Ca ne elite bAP Transport Ship Wa-Class Flagship 558 Battle LineAhead AS/AS+
167/333
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.