FANDOM


Trận chiến ở Madagascar

【マダガスカ沖海戦】

Bản đồ 4 4-4 Banner
Bản đồ 4 4-4 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:

Thông tinSửa

  • Cần hạ Boss 4 lần để hoàn thành bản đồ.
  • Light Carrier Nu-Class Flagship có thể thay Armored Carrier Princess trở thành boss
  • Node boss có tỉ lệ 1:3 xuất hiện SS làm chuyển hướng tấn công của CAV/CVL//CL/DD nên khuyến khích đem theo 1 tàu có khả năng chống ngầm cao (có OASW càng tốt)

Hướng dẫnSửa

  • Đường đi: A-E-I-K
  • Hạm đội khuyên dùng:
    • 0-1FBB + 2DD + 1-2CA(V) + 2CV(L)
    • 1CA(V) + 2DD + 2CV + 1CVL
  • Duy trì AS 160
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.