FANDOM


Đánh bom ở đảo Ri Lanka

【リランカ島空襲】

Bản đồ 4 4-3 Banner
Bản đồ 4 4-3 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm

Chống Installation

Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:
  • Không cần phải hạ gục boss để hoàn thành bản đồ.
  • Chỉ cần đạt B+ rank để hoàn thành bản đồ để mở 4-4.
  • Do là Boss Installation nên (nhưng thực sự không cần thiết vì 4-3 chỉ cần mở để qua 4-4 chứ kill Boss luôn chi cho mệt):
    • Mẫu hạm ko thể tấn công boss landbase nếu trang bị RedPlane. Tuy nhiên điều đó sẽ giúp clear địch trên mặt nước thay vì gãi ngứa cho boss để BB,CA có thể tập trung hỏa lực vào Boss.
    • Là boss Landbase  khuyến khích trang bị GreenAmmođạn phòng không và Agat cWG42 (Wurfgerät 42) để tối ưu hóa sát thương lên boss đối với DD/CL (nhưng thực sự không cần thiết lắm).