FANDOM


Hướng đến Alfonsino

【アルフォンシーノ方面】

Bản đồ 3 3-3 Banner
Bản đồ 3 3-3 Map
Information
Cơ chế
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:

Thông tinSửa

 • Có nhiều hơn 2 tàu hạng năng (BB+CV(B)) sẽ đưa bạn tới node E
 • Hoàn thành bản đồ này để mở 3-4.
 • Thích hợp làm nhiệm vụ Bw7

Hướng dẫnSửa

 • Đường: A - C - G - M
 • Đội: CV(B) + CVL + CLT + CL + 2 DD
  Hoặc CV(B) + BB(V) + CLT + CL + 2 DD
  • Có thể thay CL thành 1 CLT nữa để tăng thêm sức mạnh phóng ngư lôi phủ đầu.
  • Với trang bị tốt và tàu mạnh (CL = Abukuma Kai Ni) thì có thể đi bản đồ dễ dàng. Đặc biệt khi trang bị nhiều máy bay ném bom cho CV và CVL. Lưu ý mang 2~3 GreenPlane để giữ AS(+) trong không chiến.
 • Đường: A - C - E - G - M
 • Đội: 2 CV(B) + CVL + 3 CLT (Hoặc CAV + 2 CLT)
  • Khả năng chìm cả hạm địch trước khi vào giai đoạn khai hỏa rất cao. Nhưng cực kì đắt. (Không khuyến khích sử dụng khi đang tích tài nguyên)

Bản đồ 3 3-3 Map

Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A Kiểu 1 CL He Class3CL Ho Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadEchelon
Kiểu 2 CL He Class3CA Ri Class2CL Ho Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 3 CL He Class3CA Ri Class2CL To Class2CL To Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadEchelon
# # # #
B Kiểu 1 CA Ri Class3CL He Class3CL To Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class3CL He Class3CL To Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class LineAhead
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class3CL To Class2CL To Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 4 CA Ri Class3CA Ri Class3CL He Class3CL To Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
# # # #
E Kiểu 1 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
108/216
Kiểu 2 CVL Nu Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
107/213
Kiểu 3 CVL Nu Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
107/213
Kiểu 4 CVL Nu Class3CVL Nu Class3CVL Nu Class2CA Ri Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+
105/210
# # # #
G Kiểu 1 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class2DD Ha Class 4DD I ClassDD I Class Diamond AS/AS+
78/156
Kiểu 2 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class2CL Ho Class2DD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
78/156
Kiểu 3 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class2CL Ho Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
78/156
Kiểu 4 CV O Class3CVL Nu Class2BB Ru Class3CL Ho Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
78/156
Kiểu 5 CV O Class3CVL Nu Class3BB Ru Class3CL Ho Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 Diamond AS/AS+
77/153
# # # #
K Kiểu 1 CA Ri Class3CA Ri Class3CL To Class2DD Ha Class 4DD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class3CA Ri Class3CL To Class2DD Ha Class 4DD Ha Class 4DD I Class LineAhead
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleDD Ha Class 4DD Ha Class 4DD I Class LineAhead
Kiểu 4 CA Ri Class3CA Ri Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCL To Class2DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead
Kiểu 5 CA Ri Class3CA Ri Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCL He Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead
# # # #
M Kiểu 1 BB Ru Class3BB Ru Class2CVL Nu Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead AS/AS+
36/72
Kiểu 2 BB Ru Class3BB Ru Class2CVL Nu Class2CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead AS/AS+
36/72
Kiểu 3 BB Ru Class3BB Ru Class2CVL Nu Class2CL He Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead AS/AS+
36/72
Kiểu 4 BB Ru Class3BB Ru Class3CVL Nu Class2CL He Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead AS/AS+
36/72
Kiểu 5 BB Ru Class3BB Ru Class3CVL Nu Class3CL He Class3DD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead AS/AS+
35/69