FANDOM


Tuần tra biển Moray

【モーレイ海哨戒】

Bản đồ 3 3-1 Banner
Bản đồ 3 3-1 Map
Information
Cơ chế
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
None lul
Easy:
Medium:
Hard:

Thông tinSửa

  • Nếu có 4 CV(L/B) và (F)BB(V) sẽ đi C-D-F-G
  • Đem theo <2DD và ≥5 CV(L/B) và (F)BB(V) sẽ bị đẩy từ D - E
  • Đem theo AV sẽ đưa bạn tới node B
  • Hoàn thành bản đồ này để mở 3-2.

Hướng dẫnSửa

  • Hạm đội khuyên dùng
    • 2CA(V)+2DD+2CV(L/B)
    • 2CLT+2DD+2CV(L/B)
  • Duy trì AS 100

Bản đồ 3 3-1 Map

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.