FANDOM


Tuần tra chiến đấu đảo Okinoshima

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

【沖ノ島沖戦闘哨戒】

Bản đồ 2 2-5 Banner
Bản đồ 2 2-5 Map
Information
Cơ chế Kiểm tra LoS
Kill 4
Phần thưởng
All:
Medal
Điểm xếp hạng: 100
Đường đi
Node Yêu Cầu
Bắt

đầu

B Bắt đầu tại B nếu có 4 DD/3CA(V)?

Bắt đầu tại C nếu có CV(L)

C
F J Có 3 Drum sẽ tới J

Có 0~2 Drum sẽ tới E

E
J M J-O nếu LoS F33 ≥ 49
H
O
E I
G
I O I-O Nếu LoS F33 ≥ 34
H
G L G-I Nếu có 3DD

G-L Nếu LoS F33=40~42

K
I

Hướng dẫnSửa

 • Đường: B - F - J - O
 • Đội: BBV + 2 CAV + 3 CA Hoặc 3 BB(V) 3 CA(V)
 • Lưu ý: Cần (F33)Cn=1 >= 49.0 để có thể vào Boss node.
  • 2 CAV cần phải trang bị 1 Drum mỗi tàu để xuất phát tại node B.
 • Khuyến khích sử dụng hạm này khi làm nhiệm vụ Bm1.
 • Hạm nặng 3 BB(V) 3 CA(V) khuyến khích cho những người chơi mới vì dễ dàng hạ địch hơn mặc dù phí khá cao. Lưu ý LoS coi chừng lạc đường.
 • Đường: C - E - I - O
 • Đội: CV + CVL + CL + 3 DD (Hạm Nhanh)
 • Lưu ý: Cần (F33)Cn=1 >= 34.0 để có thể vào Boss node.
 • Đường đến Boss tạm ổn nhưng bọn CA Ri Flagship cẫn có thể 1-shot.

Quest Bm7Sửa

 • Đường: B - F - E - I - O
 • Đội: DD + CA + CL + 3 DD
 • Bản đồ yêu cầu 34.0 LoS(Cn=1) để 100% cơ hội vào Boss node.
 • Lưu ý do bản đồ yểu cầu mang hạm nhẹ đấu với toàn là hạm ngư lôi và hạm Thiết hạm vào Boss node nên không khuyến khích người chơi mới làm nhiệm vụ này vì khó.

Sửa

 • Hạ kì hạm ở Boss node 4 lần để hoàn thành bản đồ.
  • Đồng thời thưởng một huân chương Medal và 100 điểm xếp hạng.

Bản đồ 2 2-5 Map

Thông tin địchSửa


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
B Kiểu 1 CA Ri Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CA Ri Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CA Ri Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 CA Ri Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
# # # #
C Kiểu 1 CVL Nu Class3|CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

35/69

Kiểu 2 CVL Nu Class3|CA Ri Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAhead AS/AS+

35/69

Kiểu 3 CVL Nu Class3CA Ri Class3|CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DiamondLineAhead AS/AS+

35/69

Kiểu 4 CVL Nu Class3CA Ri Class3|CA Ri Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead AS/AS+

35/69

# # # #
E Kiểu 1 CA Ri Class3|CA Ri Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CA Ri Class3|CA Ri Class3CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class3CA Ri Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 CA Ri Class3CA Ri Class3CA Ri Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
# # # #
F Kiểu 1 CL He Class2CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleDD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadEchelon
Kiểu 2 CL He Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleDD Ro Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadEchelon
Kiểu 3 CL He Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Elite 521 BattleDD Ro Class 4DD I Class 4DD I Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 4 CL He Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleDD Ro Class 4DD I Class 4DD I Class 4 LineAheadEchelon
Kiểu 5 CL He Class3CLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleCLT Torpedo Cruiser Chi-Class Flagship 559 BattleDD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
# # # #
J Kiểu 1 BB Ru Class3CA Ri Class3CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLineEchelon
Kiểu 2 BB Ru Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLineEchelon
Kiểu 3 BB Ru Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLineEchelon
# # # #
L Kiểu 1 CV O Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2BB Ru Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

114/228

Kiểu 2 CV O Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2BB Ru Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

114/228

Kiểu 3 CV O Class2CVL Nu Class3CVL Nu Class2BB Ru Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

113/225

Kiểu 4 CV O Class2CVL Nu Class3CVL Nu Class3BB Ru Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

111/222

# # # #
O Kiểu 1 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAhead
Kiểu 2 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 3 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 4 CV O Class2BB Ru Class3BB Ru Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class DoubleLineDiamond AS/AS+

42/84

Kiểu 5 CV O Class2BB Ru Class3BB Ru Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond AS/AS+

42/84

Kiểu 6 CV O Class2BB Ru Class3BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond AS/AS+

42/84

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.