FANDOM


Vùng biển đảo Okinoshima.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

【沖ノ島海域】

Bản đồ 2 2-4 Banner
Bản đồ 2 2-4 Map
Information
Cơ chế
Kill 1
Phần thưởng
All:
None lul

Thông tinSửa

 • Từ F-A và I-E nếu có SS
 • Hoàn thành bản đồ này để mở 2-5.

Hướng dẫnSửa

 • Đường trên: B-C-F-J-M-P (4 trận đánh)
  • 3CA(V)+1BB(V)+2CV(L)
  • 1CL+2CA+1BB(V)+2CV(L)
  • Duy trì AS 130.
  • Ưu: Hạm đội mạnh dễ dàng hạ boss clear map khuyên dùng cho nhưng người mới chơi.
  • Nhược: Có khả năng bị lạc đường. Tiếp tế sửa chữa tốn kém.
 • Đường giữa:B-G-H-L-P (3 trận đánh)
  • Là hướng đi ngắn nhất tuy nhiên không khuyến khích cho những người mới chơi.
  • 1CL+5DD
  • 1CL+1CA(V)+4DD
  • Ưu: Tiếp tế sửa chữa không đáng kể.
  • Nhược: Dễ bị thương nặng giữa đường
 • Đường dưới: B-G-H-I-K-L-P (4 trận đánh)
  • 1CL+2DD+1CA(V)+2CV(L)
  • Duy trì AS 130.
  • Ưu: Giảm sự tiêu thụ so với đường trên
  • Nhược: Sẽ gặp khó khăn tại node L

Map2nd2-4

Thông tin địchSửa

Ẩn/Hiện


Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
B Kiểu 1 CA Ri Class2CA Heavy Cruiser Ri-Class 509 BattleCA Heavy Cruiser Ri-Class 509 BattleCL Ho ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CA Ri Class2CA Ri Class2CA Ri ClassDD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CA Ri Class2CA Ri Class2CA Ri ClassCL He ClassDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 CA Ri Class2CA Ri Class2CA Ri Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # # #
E Kiểu 1 CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 2 CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 5 CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
# # # #
F Kiểu 1 CVL Nu Class2CVL Nu ClassCA Ri ClassDD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

48/96

Kiểu 2 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri ClassDD Ro ClassDD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 3 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri ClassDD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 4 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 5 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

72/144

Kiểu 6 CVL Nu Class3CVL Nu Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

71/141

# # # #
I Kiểu 1 CL He Class2DD Ro Class 4DD I ClassDD I ClassDD I ClassDD I Class LineAhead
Kiểu 2 CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I ClassDD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 3 CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class 4DD I ClassDD I Class LineAheadDoubleLine
Kiểu 4 CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 LineAheadDoubleLine
Kiểu 5 CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLine
Kiểu 6 CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4DD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
# # # #
L Kiểu 1 CV O Class2CV O Class2CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

81/162

Kiểu 2 CV O Class3CV O Class2CA Ri Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

83/165

Kiểu 3 CV O Class3CV O Class2CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

83/165

Kiểu 4

CV O Class3CV O Class3 CA Ri Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4

Diamond AS/AS+

84/168

Kiểu 5 CV O Class3CV O Class3CA Ri Class3CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

84/168

Kiểu 6 CV O Class3CV O Class3CA Ri Class3CL Ho Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

84/168

# # # #
M Kiểu 1 CV O Class2CV O Class2BB Ru Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

81/162

Kiểu 2 CV O Class3CV O Class2BB Ru Class2DD Ro Class 4DD Ro ClassDD Ro Class Diamond AS/AS+

83/165

Kiểu 3 CV O Class3CV O Class2BB Ru Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

83/165

Kiểu 4 CV O Class3|CV O Class3BB Ru Class2CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

84/168

Kiểu 5 CV O Class3|CV O Class3BB Ru Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

84/168

Kiểu 6 CV O Class3|CV O Class3BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 Diamond AS/AS+

84/168

# # # #
P Kiểu 1 BB Ru Class3BB Ru Class2BB Ru Class2CL Ho Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 2 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 3 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class3CL He Class2DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Kiểu 4 BB Ru Class3BB Ru Class3BB Ru Class3CL He Class3DD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.