FANDOM


[Chiến dịch phụ] - Tuyến đường biển gần trấn thủ

【鎮守府近海航路】

Map placeholder banner
Bản đồ 1 1-6 Map
Information
Cơ chế Chống ngầm

Không chiến

Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
Ivt Present Box
Điểm xếp hạng: 75
Tài nguyên
Easy:
Medium:
Hard:

Hướng dẫnSửa

 • Cần phải đến cuối node N 7 lần để hoàn thành bản đồ.
 • Mỗi lần đến node N sẽ nhận được một lượng nhất định tài nguyên (tài nguyên gì sẽ là ngẫu nhiên). Và lượng nhận được sẽ giảm đáng kể sau khi hoàn thành thanh tài nguyên của bản đồ.
 • Bản đồ sẽ reset thanh tài nguyên mỗi tháng.
 • Node không chiến (D,F,L) sẽ diễn ra với 2 lượt không chiến từ 2 hạm trong đánh ngày và không hề có bắn nhau. Trận đấu thường được D rank do hạm không thể gây sát thương lên địch vào đánh ngày và dù có thì sẽ dễ bị hạ đi do tiềm kích và kẻ địch Tsu.
  • Không nhất thiết phải đem thủy phi cơ vì 1 node D rank chả nhằm nhò gì.
 • Đến node N sẽ nhận được một lượng tài nguyên nhất định và không hề có Boss node. Nên khi hạm có tàu chịu thương nặng thì vẫn có thể đi tiếp và hoàn thành lần tiếp tài nguyên này (TRỪ khi kì hạm chịu thương nặng thì phải buộc rút về).
 • Các tàu không được phép mang theo: (F)BB, CV, CLT, SS(V).
 • Chỉ có thể mang: BBV, CA(V), CVL, AV, CL, DD, AO và Akitsu Maru.
 • Node A là node trống.
 • Node E có đội tàu ngầm đi thành đường chéo và rất yếu nên không cần bận tâm đem theo đồ chống ngầm.
 • Khuyến khích mang AACI vì node không chiến. Người chơi mới có thể mang Isuzu Kai Ni vì cô có thể OASW cùng với AACI mà không cần trang bị cao xạ.

Đội hình khuyến khíchSửa

 • Đường A-E-G-F-B :
  • Đội CL + 5 DD: Dễ nhất đi cái vèo là đến N. C
  • Đội 6 DD: Có khả năng từ G lên K. Đội hình làm nhiệm vụ.
  • Đội 4 DD + 2 AO: Như trên.
 • Đội 4 DD + 2 BBV làm nhiệm vụ Bq3.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.