FANDOM


[Chiến dịch phụ] - Vùng biến gần căn cứ hải quân

【鎮守府近海】

Map placeholder banner
Map placeholder branch
Information
Cơ chế Chống ngầm
Máu Boss

Mầm: ?
Dễ: ?
Trung bình: ?
Khó: ?

Phần thưởng
All:
Medal
Điểm xếp hạng: 75
Easy:
Medium:
Hard:

Hướng dẫnSửa

  • 1DD+1CL+1BBV+1CVL
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.