FANDOM


Action Report (1)

Giới thiệuSửa

本資料の活用により、貴重な戦訓を今後の戦術や装備改修などにフィードバック可能です。 ※艦隊司令部の更新には、複数 の戦闘詳報が必要です。

Khi sử dụng loại vật liệu này. Cho phép ta thu thập thông tin có giá trị trên chiến trường nhằm hình thành chiến thuật cho tương lai, trang bị, nâng cấp,...

Ghi chúSửa