FANDOM


Thông tinSửa

Số.85 Asashio

朝潮
(Hán việt: Triêu Triều - thủy triều buổi sáng)
Khu trục hạm lớp Asashio
Chỉ số

Icon HP p2 HP

16

Icon Gun p2 Hỏa lực

10 (29)

Icon Armor p2 Giáp

6 (19)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

24 (79)

Icon Evasion p2 Né tránh

43 (79)

Icon AA p2 Đối không

12 (39)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

21 (49)

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

5 (19)

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

12 (49)
Chế tạo
22:00
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

15

Ammo Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo 2 nòng 12.7cm
Equipment002-1
Pháo chính, Nhẹ
Icon Gun p2+2, Icon AA p2+2, Icon Range p2 Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Torpedo p2 Ngư lôi 4 ống 61cm
Ngư lôi 4 ống 61cm
Equipment014-1
Ngư lôi
Icon Torpedo p2+7, Icon Range p2 Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
- Khóa -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun p2 +1 Icon Torpedo p2 +1
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 1 Steel 5 Bauxite 0
Asashio

Số.85 Asashio Kai

朝潮改
(Hán việt: Triêu Triều - thủy triều buổi sáng)
Khu trục hạm lớp Asashio
Chỉ số

Icon HP p2 HP

31

Icon Gun p2 Hỏa lực

12 (49)

Icon Armor p2 Giáp

14 (49)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

28 (79)

Icon Evasion p2 Né tránh

46 (89)

Icon AA p2 Đối không

16 (49)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

24 (59)

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

8 (39)

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

12 (59)
Nâng cấp
Lv20 (Ammo 100 Steel 100 )
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

15

Ammo Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenGunDP Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo 2 nòng 12.7cm
Equipment002-1
Pháo chính, Nhẹ
Icon Gun p2+2, Icon AA p2+2, Icon Range p2 Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Torpedo p2 Ngư lôi O2 4 ống 61cm
Ngư lôi O2 4 ống 61cm
Equipment015-1
Ngư lôi
Icon Torpedo p2+10, Icon Range p2 Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
- Trống -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun p2 +1 Icon Torpedo p2 +1 Icon AA p2 +1 Icon Armor p2 +1
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 1 Steel 4
Asashio M

Số.263 Asashio Kai Ni

朝潮改二
(Hán việt: Triêu Triều)
Khu trục hạm lớp Asashio
Chỉ số

Icon HP p2 HP

31

Icon Gun p2 Hỏa lực

18 (68)

Icon Armor p2 Giáp

14 (52)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

36 (92)

Icon Evasion p2 Né tránh

49 (90)

Icon AA p2 Đối không

22 (60)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

26 (59)

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

11 (56)

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

17 (70)
Nâng cấp
Lv70 (Ammo 360 Steel 390 )
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

15

Ammo Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2

- Trống -
- Trống -
- Trống -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun p2 +2 Icon Torpedo p2 +2 Icon AA p2 +1 Icon Armor p2 +1
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 2 Steel 10
Asashio M2

Số.268 Asashio Kai Ni D

朝潮改二丁
(Hán việt: Triêu Triều)
Khu trục hạm lớp Asashio
Chỉ số

Icon HP p2 HP

34

Icon Gun p2 Hỏa lực

12 (55)

Icon Armor p2 Giáp

15 (55)

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

36 (86)

Icon Evasion p2 Né tránh

47 (88)

Icon AA p2 Đối không

30 (75)

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

45 (89)

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

10 (55)

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

17 (70)
Nâng cấp
Lv85 (Ammo 390 Steel 360)
Lv85 (Ammo 360 Steel 390)
Tiêu tốn tối đa

Fuel Nhiên liệu

15

Ammo Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2

- Trống -
- Trống -
- Trống -
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun p2 +2 Icon Torpedo p2 +2 Icon AA p2 +1 Icon Armor p2 +1
Phá dỡ
Fuel 1 Ammo 2 Steel 10
Asashio M3Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
駆逐艦、朝潮です。勝負ならいつでも受けて立つ覚悟です Khu trục trạm, Asashio. Em luôn sẵn sàng cho những trận chiến!
Thông tin trong Thư viện
Play
朝潮型駆逐艦のネームシップ、朝潮よ。

バランスのとれた量産型駆逐艦として建造され、戦線を支えたの。 私の進化改良型が陽炎型になるわね。

Lấy tên từ khu trục trạm lớp Asashio, em là Asashio. Như một tàu chiến thẳng thắn, làm việc với sự chính trực.

Khuôn mẫu của em được cải tiến thành lớp Kagerou, anh biết đấy!

Khi bị chọt(1)
Play
はい、いつでも出撃可能です Vâng, em luôn sẵn sàng cho trận chiến.
Khi bị chọt(2)
Play
司令官、ご命令を Đợi lệnh của anh, chỉ huy.
Khi bị chọt(3)
Play
司令官、それは新しい暗号でしょうか? Chỉ huy, đó là mật mã mới sao?
Bị chọt (Sau khi cưới)
Play

うん、いいわ。

Hmm, thật tốt quá.

Khi cưới
Play

提督、何ですか、こんなところに呼び出して。朝潮と二人っきりで……あっ、これは…………作戦会議ですねっ!

Đô đốc, có việc gì vậy, anh gọi em đến một nơi như vậy. Chỉ có hai chúng ta thôi...à...đây là cuộc họp chiến lược, phải không?

Sau khi bạn afk một lúc
Play
司令官が待てと言うなら、この朝潮、ここでいつまででも待つ覚悟です!! Chỉ huy, nếu anh bảo em rằng hãy ở đây, em sẵn sàng đợi ở đây mãi mãi!
Khi thông báo
Play
司令官に電文です Có điện báo cho anh này chỉ huy.
Được chọn vào fleet
Play
朝潮、出ます! Asashio, hạ thủy!
Khi được trang bị(1)
Play
これなら戦えます Em có thể chiến đấu được rồi.
Khi được trang bị(2)
Play
駆逐艦としては、かなりいい仕上がりです Với một khu trục trạm, đây thật là một sự đối đãi tốt.
Khi được trang bị(3)
Play
うん、いいわ Hmm, thật tốt quá.
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Play
Play
司令官に感謝します!

司令官に感謝します! (改)
Em rất biết ơn!

Em rất cảm ơn anh,chỉ huy ! (Kai)
Khi sửa chữa
Play
Nó có thể gây tổn thất lớn đấy, mặc dù đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi.
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Play
Em vẫn ổn. Em sẽ tham gia vào trận chiến tiếp theo.
Sửa chữa
xong
Play
修理が終わった艦があります。 Tàu đã hoàn toàn sửa chữa xong.
Khi mới có tàu mới đóng
Play
新しい艦が建造されました Một tàu mới đã được hoàn thành rồi.
Đi sorties về
Play
艦隊が帰投しました Hạm đội đã trở về rồi đây.
Bắt đầu lượt sortie
Play
朝潮出ます Asashio, hạ thủy!
Khi vào trận
Play
左舷、敵艦発見 Kẻ thù đã làm bẩn vùng biển này!
Không chiến
Tấn công
Play
よし、突撃する Được rồi, tôi khai hỏa đây.
Trận đêm
Play
一発必中!肉迫するわ Em đang rất gần với địch. Một cứ khai hỏa nữa thôi, địch sẽ bị tiêu diệt.
Tấn công trong đêm
Play
この海域から出ていけ! Hãy biến mất khỏi vùng biển này!
MVP
Play
作戦を全う出来て良かったです。これが朝潮型駆逐艦の力なんです Em rất vui rằng chúng ta đã hoàn thành chiến dịch này. Đây là sức mạnh của khu trục trạm Asashio.
Bị tấn công(1)
Play
Ooh
Bị tấn công(2)
Play
Không! Đau đó!
Bị hỏng nặng
Play
Bọn bây chỉ có thế thôi sao?
Chìm
Play

救助中に攻撃なんて……卑怯な

Tấn công ta khi ta đang cứu trợ... Thật rẻ tiền làm sao.

Asashio chìm khi đang cố gắng cứu trợ những người còn sống sót trên Nojima (tàu chở than lớp Muroto) và em gái Arashio.

Lời thoại theo mùaSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giáng sinh 2015
Play
クリスマス…?司令官、これがクリスマスなのですね!朝潮、勉強になりました! Giáng sinh...? Chỉ huy, ra vậy đây là Giáng sinh! Asashio đã học được rất nhiều!
Cuối năm 2015
Play
司令官、年末大掃除ですか?了解です!荒潮と一緒に拭き掃除から始めます。いい、荒潮、まず司令官の机から始めましょう。 Dọn dẹp cuối năm sao Chỉ huy? Em hiểu rồi! Em và Arashio sẽ bắt đầu cùng nhau. Nghe này, Arashio, chúng ta sẽ bắt đầu với bàn làm việc của chỉ huy.
Năm mới 2016
Play
司令官!明けましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いします!全朝潮型を代表してご挨拶申し上げます! Tư lệnh, chúc mừng năm mới ! năm nay cũng vẫn làm phiền anh quan tâm đến tụi em nhé ! với tư cách là đại diện lớp Asashio, em đến đây để chuyển lời chúc của mọi người đến anh !
Giao mùa 2016
Play
司令官、節分ですね! お任せ下さい! この朝潮、豆まきも全力でかかります! えーい! えいっ! そーれ! Tư lệnh, Setsubun rồi đấy ! hãy cứ để đấy cho em ! Asashio sẽ ném với tất cả sức mạnh của mình ! Ei! Ei! Soorye! ><
Valentine 2016
Play
司令官!こちらのチョコレートを、どうぞお受け取りください!……大丈夫です!味見と毒見は完了済みです!安全安心です! Tư lệnh! xin anh hãy nhận số chocolate này ! ...anh cứ yên tâm ! e đã nếm thử và kiểm tra chất độc rồi ! nó an toàn tuyệt đối ! @@
Năm mới 2016
Play
司令官!明けましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いします!全朝潮型を代表してご挨拶申し上げます! Tư lệnh, chúc mừng năm mới ! năm nay cũng vẫn làm phiền anh quan tâm đến tụi em nhé ! với tư cách là đại diện lớp Asashio, em đến đây để chuyển lời chúc của mọi người đến anh !
Giao mùa 2016
Play
司令官、節分ですね! お任せ下さい! この朝潮、豆まきも全力でかかります! えーい! えいっ! そーれ! Tư lệnh, Setsubun rồi đấy ! hãy cứ để đấy cho em ! Asashio sẽ ném với tất cả sức mạnh của mình ! Ei! Ei! Soorye! ><
Valentine 2016
Play
司令官!こちらのチョコレートを、どうぞお受け取りください!……大丈夫です!味見と毒見は完了済みです!安全安心です! Tư lệnh! xin anh hãy nhận số chocolate này ! ...anh cứ yên tâm ! e đã nếm thử và kiểm tra chất độc rồi ! nó an toàn tuyệt đối ! @@

Nhân vật Sửa

Thông tin bên lềSửa

Xem thêmSửa

Lớp Asashio
Asashio
Asashio Asashio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (79)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 12 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 12 (49)

Xx c

Xx c

 · Ooshio
Ooshio Ooshio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

 · Michishio
Michishio Michishio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

 · Arashio
Arashio Arashio
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

 · Asagumo
Asagumo Asagumo
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 8 (49)

Xx c

Xx c

 · Yamagumo
Yamagumo Yamagumo
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 23

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 7 (49)

Xx c

Xx c

 · Arare
Arare Arare
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 10 (49)

Xx c

Xx c

 · Kasumi
Kasumi Kasumi
Khu trục hạm

Icon HP p2 16

Icon Gun p2 10 (29)

Icon Armor p2 6 (19)

Icon Torpedo p2 24 (69)

Icon Evasion p2 43 (79)

Icon AA p2 9 (39)

Icon Aircraft p2 0

Icon ASW p2 21 (49)

Icon Speed p2 Nhanh

Icon LOS p2 5 (19)

Icon Range p2 Ngắn

Icon Luck p2 15 (59)

Xx c

Xx c

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Khu trục hạm hộ tống Lớp Shimushu Shimushu · Kunashiri
Lớp Etorofu Etorofu · Matsuwa · Tsushima · Sado · Hirato · Fukae
Lớp Hiburi Hiburi · Daitou
Khu trục hạm Lớp Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Lớp Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Khu trục hạm đặc biệt Lớp Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Lớp Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Lớp Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Lớp Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Lớp Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Lớp Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Minegumo · Arare · Kasumi
Type A Lớp Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Lớp Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Hayanami · Hamanami · Okinami · Kishinami · Asashimo · Hayashimo · Akishimo · Kiyoshimo
Type B Lớp Akizuki Akizuki · Teruzuki · Suzutsuki · Hatsuzuki
Type C Lớp Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Lớp Maestrale Maestrale · Libeccio
Lớp J Jervis
Lớp Tashkent Tashkent
Lớp John C. Butler Samuel B. Roberts
Lớp Fletcher Johnston
Tuần dương hạm hạng nhẹ Lớp Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Lớp Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Lớp Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Lớp Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Lớp Yuubari Yuubari
Lớp Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Lớp Ooyodo Ooyodo
Lớp Gotland Gotland
Lớp Duca degli Abruzzi Duca degli Abruzzi · Giuseppe Garibaldi
Lớp De Ruyter De Ruyter
Lớp Perth Perth
Lớp Atlanta Atlanta
Tuần dương hạm phóng lôi Lớp Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Tuần dương hạm hạng nặng Lớp Furutaka Furutaka · Kako
Lớp Aoba Aoba · Kinugasa
Lớp Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Lớp Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Lớp Admiral Hipper Prinz Eugen
Lớp Zara Zara · Pola
Lớp Northampton Houston
Tuần dương hạm hàng không Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Thiết giáp hạm Thiết giáp hạm nhanh Lớp Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Lớp Bismarck Bismarck
Lớp Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Lớp Iowa Iowa
Lớp Gangut Gangut/Oktyabrskaya Revolyutsiya
Lớp Richelieu Richelieu
Thiết giáp hạm chậm Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Lớp Nagato Nagato · Mutsu
Lớp Yamato Yamato · Musashi
Lớp Queen Elizabeth Warspite
Lớp Nelson Nelson
Thiết giáp hạm hàng không Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Mẫu hạm Mẫu hạm hạng nhẹ Lớp Houshou Houshou
Lớp Ryuujou Ryuujou
Lớp Kasuga Maru Kasuga Maru
Lớp Taiyou Kasuga Maru · Shin'yo
Lớp Shouhou Shouhou · Zuihou
Lớp Hiyou Hiyou · Junyou
Lớp Ryuuhou Taigei
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mogami Suzuya · Kumano
Lớp Casablanca Gambier Bay
Mẫu hạm tiêu chuẩn Lớp Akagi Akagi
Lớp Kaga Kaga
Lớp Souryuu Souryuu
Lớp Hiryuu Hiryuu
Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp |Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Lớp Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Lớp Aquila Aquila
Lớp Lexington Saratoga
Lớp Essex Intrepid
Lớp Ark Royal Ark Royal
Mẫu hạm thiết giáp Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp Taihou Taihou
Tàu ngầm Lớp Kaidai VI I-168
Lớp Junsen 3 I-8
Lớp Junsen AM I-13 · I-14
Lớp B1 I-19 · I-26
Lớp B3 I-58
Lớp I-400 I-400 · I-401
Lớp S.T.V.3 Maruyu
Lớp IXC IXC U-boat U-511
Ro-series Ro-500
Lớp Guglielmo Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Thủy phi cơ hạm Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mizuho Mizuho
Lớp Akitsushima Akitsushima
Lớp Commandant Teste Commandant Teste
Lớp Nisshin Nisshin
Tàu hậu cần Tuàn dương huấn luyện Lớp Katori Katori · Kashima
Tàu đổ bộ Lớp Hei Akitsu Maru
Lớp R1 Shinshuu Maru
Tàu tiếp liệu tàu ngầm Lớp Taigei Taigei
Tàu sửa chữa Lớp Akashi Akashi
Tàu tiếp dầu Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Revised Kazahaya Hayasui

CG

085 3

085 4

DD Asashio Kai Ni 463 Full

DD Asashio Kai Ni 463 Full Damaged

DD Asashio Kai Ni D 468 Full

DD Asashio Kai Ni D 468 Full Damaged

Asashio Halloween

Asashio Halloween Dmg

Asashio Kai Ni Halloween

Asashio Kai Ni Halloween Dmg

Asashio Kai Ni D Halloween

Asashio Kai Ni D Halloween Dmg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.