FANDOM


Số.544 Armored Carrier Demon
装甲空母鬼
Thiết giáp hạm hàng không
Chỉ số

Icon HP p2 HP

150

Icon Gun p2 Hỏa lực

70

Icon Armor p2 Giáp

80

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

80

Icon Evasion p2 Né tránh

10

Icon AA p2 Đối không

60

Icon Aircraft p2 Sức chứa

160

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

70

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

44
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 80
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 80
RedGunHeavy 16inch Triple Cannon 0
- Khóa -
BBV Armored Carrier Demon 544 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
イラッシャイ……カンゲイスルワネ… Ta mở rộng đôi tay... đón chào các ngươi...
Tấn công
Play
Play
ココハ…トオシマセン…

or

オチナサイ!

TA sẽ không để ngươi... vượt qua đây...

or

Rụng đi!

Trong trường hợp này, "rụng" mang nghĩa là trù dập ta chìm xuống dưới đáy biển
Bị tấn công
Play
Play
Play
ワタシハ…モウ…ヤラレハシナイ!..

or

オロカナ…

or

チッ…

Ta sẽ khộng... bị đánh bại...lần nữa!..

or

Đồ ngốc...

or

Tch...

Chìm
Play
ソンナ…マサカ…ソンナコトガ… Không... thể nào... xảy ra với mình...


Thông tin bên lềSửa

  • Boss ở bản đồ 4-4, xuất hiện thêm ở 5-2 khu vực boss và 5-4 trên đường đi phía Bắc
  • Có chung lời thoại với Southern Demon.
  • Là BBV, không phải CV(B)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.