Kancolle Việt Wiki

Số.544 Armored Carrier Demon
装甲空母鬼
Thiết giáp hạm hàng không
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

150

Icon Gun p2.png Hỏa lực

70

Icon Armor p2.png Giáp

80

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

80

Icon Evasion p2.png Né tránh

10

Icon AA p2.png Đối không

60

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

160

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

70

Icon Range p2.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

44
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Fighter Mk.II 80
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Dive Bomber Mk.II 80
Pháo hạng nặng 16inch Triple Cannon 0
- Khóa -
BBV Armored Carrier Demon 544 Full.png

Lời thoại[]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
イラッシャイ……カンゲイスルワネ… Ta mở rộng đôi tay... đón chào các ngươi...
Tấn công
Play
Play
ココハ…トオシマセン…

or

オチナサイ!

TA sẽ không để ngươi... vượt qua đây...

or

Rụng đi!

Trong trường hợp này, "rụng" mang nghĩa là trù dập ta chìm xuống dưới đáy biển
Bị tấn công
Play
Play
Play
ワタシハ…モウ…ヤラレハシナイ!..

or

オロカナ…

or

チッ…

Ta sẽ khộng... bị đánh bại...lần nữa!..

or

Đồ ngốc...

or

Tch...

Chìm
Play
ソンナ…マサカ…ソンナコトガ… Không... thể nào... xảy ra với mình...


Thông tin bên lề[]

  • Boss ở bản đồ 4-4, xuất hiện thêm ở 5-2 khu vực boss và 5-4 trên đường đi phía Bắc
  • Có chung lời thoại với Southern Demon.
  • Là BBV, không phải CV(B)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess