FANDOM


Kênh Ngày bắt đầu Ngày phát Giờ phát
TOKYO MX 7/1 Thứ 4 hằng tuần 01:05 đêm JST
KBS Kyoto 7/1 Thứ 4 hằng tuần 01:05 đêm JST
SAN TV 7/1 Thứ 4 hằng tuần 01:30 đêm JST
Truyền hình bắc Nhật Bản 7/1 Thứ 4 hằng tuần 01:59 đêm JST
Truyền hình Trung Quốc 7/1 Thứ 4 hằng tuần 02:10 đêm JST
Truyền hình TVQ Kyushu 7/1 Thứ 4 hằng tuần 02:40 đêm JST
Từ 21/1 sẽ phát sóng từ 03:40

Từ 11/2 sẽ phát sóng từ 03:10

TV Tama 8/1 Thứ 5 hằng tuần 01:05 đêm JST
Chiba TV 8/1 Thứ 5 hằng tuần 01:00 đêm JST
tvk 8/1 Thứ 5 hằng tuần 01:00 đêm JST
Truyền hình KHB đông Nhật Bản 8/1 Thứ 5 hằng tuần 02:56 đêm JST
Aichi TV 8/1 Thứ 5 hằng tuần 02:35 đêm JST
Từ 22/1 sẽ thay đổi giờ phát sóng
Truyền hình Niikita 9/1 Thứ 6 hằng tuần 02:20 đêm JST
Từ 16/1 sẽ phát sóng từ 02:35
BS11 9/1 Thứ 6 hằng tuần 03:00 đêm JST
Truyền hình Hokkaido 10/1 Thứ 7 hằng tuần 02:23 đêm JST
TV Setouchi 10/1 Thứ 7 hằng tuần 02:35 đêm JST
Từ 14/1 sẽ phát sóng từ 02:40
Akita TV 11/1 Chủ nhật hằng tuần 01:55 đêm JST
Truyền hình Nagasaki 11/1 Chủ nhật hằng tuần 01:50 đêm JST
Truyền hình Kumamoto 11/1 Chủ nhật hằng tuần 01:50 đêm JST
Từ 1/2 sẽ phát sóng từ 02:00
DMM.com 9/1 Thứ 6 hằng tuần 0 giờ sáng JST
D Anime Store 9/1 Thứ 6 hằng tuần 12 giờ trưa JST
Animepass 16/1 Thứ 6 hằng tuần 12 giờ trưa JST
Truyền hình sống Nico Nico 16/1 Thứ 6 hằng tuần 23 giờ đêm JST
Nico Nico Channel 16/1 Thứ 6 hằng tuần 23:30 đêm JST
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.