FANDOM


Số.609 Anchorage Water Demon
泊地水鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

330

Icon Gun p2 Hỏa lực

120

Icon Armor p2 Giáp

200

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

15

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

120

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

80

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

70
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedAmmo Deterioration AP Shell 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedPlane Abyssal Hell Diver Bomber 120
BBV Anchorage Water Demon 609 Full

Số.610 Anchorage Water Demon II
泊地水鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

330

Icon Gun p2 Hỏa lực

130

Icon Armor p2 Giáp

220

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

15

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

140

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

90

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

75
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedAmmo Deterioration AP Shell 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedPlane Abyssal Hell Diver Bomber 140
BBV Anchorage Water Demon 609 Full

Số.611 Anchorage Water Demon III
泊地水鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

430

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

220

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

20

Icon AA p2 Đối không

100

Icon Aircraft p2 Sức chứa

160

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

90

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

80
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedAmmo Deterioration AP Shell 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedPlane Abyssal Hell Diver Bomber 160
BBV Anchorage Water Demon III 611 Full

Số.612 Anchorage Water Demon IV
泊地水鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

430

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

240

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

25

Icon AA p2 Đối không

110

Icon Aircraft p2 Sức chứa

180

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

100

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

85
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedAmmo Deterioration AP Shell 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedGunHeavy 20inch Twin Gun Mount 0
RedPlane Abyssal Hell Diver Bomber 180
BBV Anchorage Water Demon III 611 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
モウ…トベナイノ……トベナイノヨ……ワカル?…ネェ nó......nó không thể bay được nữa...ngươi hiểu không?...này! To jump and to fly are the same word in Japanese

It was not specified whether she means herself or something else.

Tấn công
Play
Play
ダカラ…ナンドキテモ…オナジナノヨ… giống như ta đã đề cập....vấn đề không phải bao nhiêu lần đi....như nhau cả thôi
Bị tấn công
Play
フフッ…イタイ……イタイワ…ウッフフフフフフ… Fufu...đau đấy... đau đấy... Ufufufufufufu...
Chìm
Play
マタ…アノソラニ……ハァ……キレイ…オオキナ翼…。 lại một lần nữa....trên bầu trời kia...ahh...trông hoàn mĩ...đôi cánh tuyệt trần


 Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

  • Boss map E5 Spring 2015 Event
  • Dựa theo Addu Atoll (1 hệ thống các đảo san hô) nơi mà Hạm đội Đông Ấn của Anh hoạt động. Các đảo san hô này hoạt động như nơi neo lại của các tàu Anh và người Nhật không biết tới nó mãi cho đến sau năm 1942.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.