Dòng 1: Dòng 1:
 
 
==Thông tin==
 
==Thông tin==
 
{{Shipinfo-Kai
 
{{Shipinfo-Kai
Dòng 100: Dòng 99:
 
|-|Bị thương=
 
|-|Bị thương=
 
[[File:Akishimo_Full_Damaged.png|250px]]
 
[[File:Akishimo_Full_Damaged.png|250px]]
  +
</tabber>
  +
<tabber>Valentine 2020=
  +
[[Tệp tin:Akishimo valentine 2020.png|250px]]
  +
|-|Bị thương=
  +
[[Tập tin:Akishimo valentine dmg 2020.png|250px]]
 
</tabber>
 
</tabber>
 
}}
 
}}

Phiên bản lúc 15:02, ngày 29 tháng 2 năm 2020

Thông tin

Số.425 Akishimo

秋霜
(Hán việt: Thu sương - sương mùa thu)
Khu trục hạm lớp Yuugumo
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

16 (18)

Icon Gun p2.png Hỏa lực

10 (30)

Icon Armor p2.png Giáp

6 (19)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

27 (69)

Icon Evasion p2.png Né tránh

46 (81)

Icon AA p2.png Đối không

8 (40)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

27 (53)

Icon Speed p2.png Tốc độ

nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

6 (20)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

11 (49)
Chế tạo
không thể chế tạo
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

15

Ammo.png Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo 2 nòng 12.7cm2 nòng 12 0
Súng phòng không Súng máy 25mm 2 nòng 0
- - Khóa - -
-Khóa- -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Torpedo p2.png +1 Icon Armor p2.png +1
Phá dỡ
Fuel.png 1 Ammo.png 1 Steel.png 6
Akishimo.png

Số.425 Akishimo Kai

秋霜改
(Hán việt: Thu sương - Sương mùa thu)
Khu trục hạm lớp Yuugumo
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

32 (34)

Icon Gun p2.png Hỏa lực

11 (50)

Icon Armor p2.png Giáp

14 (49)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

28 (80)

Icon Evasion p2.png Né tránh

47 (91)

Icon AA p2.png Đối không

15 (50)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?? (60)

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

9 (43)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

12 (59)
Nâng cấp
Lv50 (Ammo.png 140 Steel.png 110 )
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

15

Ammo.png Đạn dược

20
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

RADAR Radar bề mặt Kiểu 22 0
Bom chống ngầm Bom chống tàu ngầm Kiểu 94 0
RADAR Radar phòng không Kiểu 13 0
- Khóa - -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Gun p2.png +1 Icon Torpedo p2.png +1 Icon AA p2.png +1 Icon Armor p2.png +1
Phá dỡ
Fuel.png 3 Ammo.png 2 Steel.png 10
Akishimo M.pngLời thoại

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Thông tin trong Thư viện
Khi bị chọt(1)
Khi bị chọt(2)
Khi bị chọt(3)
Bị chọt (Sau khi cưới)

Khi cưới

Sau khi bạn afk một lúc
Khi thông báo
Được chọn vào fleet
Khi được trang bị(1)
Khi được trang bị(2)
Khi được trang bị(3)
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Khi sửa chữa
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Sửa chữa
xong
Khi mới có tàu mới đóng
Đi sorties về
Bắt đầu lượt sortie
Khi vào trận
Không chiến
Tấn công
Trận đêm
Tấn công trong đêm
MVP
Bị tấn công(1)
Bị tấn công(2)
Bị hỏng nặng
Chìm

Ghi chú

Xem thêm

Lớp Yuugumo
Yuugumo
Yuugumo.jpg Yuugumo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Makigumo
Makigumo.jpg Makigumo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 11 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Kazagumo
Kazagumo.jpg Kazagumo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 25 (70)

Icon Evasion p2.png ?? (??)

Icon AA p2.png 10 (40)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png ?? (??)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png ?? (??)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 13 (54)

Xx c.png

Xx c.png

 · Naganami
Naganami.jpg Naganami
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 13 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Takanami
Takanami.jpg Takanami
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 9 (24)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 8 (44)

Xx c.png

Xx c.png

 · Fujinami
Fujinami.jpg Fujinami
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (31)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 46 (89)

Icon AA p2.png 12 (42)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 26 (53)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 9 (24)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 9 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Hamanami · Okinami
Okinami.jpg Okinami
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (38)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 28 (53)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 7 (21)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 10 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Asashimo
Asashimo.jpg Asashimo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (29)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (68)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (44)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 35 (64)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 16 (59)

Xx c.png

Xx c.png

 · Hayashimo
Hayashimo.jpg Hayashimo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 11 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Kiyoshimo
Kiyoshimo.jpg Kiyoshimo
Khu trục hạm

Icon HP p2.png 16

Icon Gun p2.png 10 (30)

Icon Armor p2.png 6 (19)

Icon Torpedo p2.png 24 (69)

Icon Evasion p2.png 47 (80)

Icon AA p2.png 9 (39)

Icon Aircraft p2.png 0

Icon ASW p2.png 27 (52)

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 6 (19)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 12 (49)

Xx c.png

Xx c.png

 · Kishinami
Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Khu trục hạm hộ tống Lớp Shimushu Shimushu · Kunashiri
Lớp Etorofu Etorofu · Matsuwa · Tsushima · Sado · Hirato · Fukae
Lớp Hiburi Hiburi · Daitou
Khu trục hạm Lớp Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Lớp Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Khu trục hạm đặc biệt Lớp Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Lớp Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Lớp Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Lớp Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Lớp Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Lớp Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Minegumo · Arare · Kasumi
Type A Lớp Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Lớp Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Hayanami · Hamanami · Okinami · Kishinami · Asashimo · Hayashimo · Akishimo · Kiyoshimo
Type B Lớp Akizuki Akizuki · Teruzuki · Suzutsuki · Hatsuzuki
Type C Lớp Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Lớp Maestrale Maestrale · Libeccio
Lớp J Jervis
Lớp Tashkent Tashkent
Lớp John C. Butler Samuel B. Roberts
Lớp Fletcher Johnston
Tuần dương hạm hạng nhẹ Lớp Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Lớp Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Lớp Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Lớp Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Lớp Yuubari Yuubari
Lớp Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Lớp Ooyodo Ooyodo
Lớp Gotland Gotland
Lớp Duca degli Abruzzi Duca degli Abruzzi · Giuseppe Garibaldi
Lớp De Ruyter De Ruyter
Lớp Perth Perth
Lớp Atlanta Atlanta
Tuần dương hạm phóng lôi Lớp Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Tuần dương hạm hạng nặng Lớp Furutaka Furutaka · Kako
Lớp Aoba Aoba · Kinugasa
Lớp Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Lớp Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Lớp Admiral Hipper Prinz Eugen
Lớp Zara Zara · Pola
Lớp Northampton Houston
Tuần dương hạm hàng không Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Thiết giáp hạm Thiết giáp hạm nhanh Lớp Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Lớp Bismarck Bismarck
Lớp Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Lớp Iowa Iowa
Lớp Gangut Gangut/Oktyabrskaya Revolyutsiya
Lớp Richelieu Richelieu
Thiết giáp hạm chậm Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Lớp Nagato Nagato · Mutsu
Lớp Yamato Yamato · Musashi
Lớp Queen Elizabeth Warspite
Lớp Nelson Nelson
Thiết giáp hạm hàng không Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Mẫu hạm Mẫu hạm hạng nhẹ Lớp Houshou Houshou
Lớp Ryuujou Ryuujou
Lớp Kasuga Maru Kasuga Maru
Lớp Taiyou Kasuga Maru · Shin'yo
Lớp Shouhou Shouhou · Zuihou
Lớp Hiyou Hiyou · Junyou
Lớp Ryuuhou Taigei
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mogami Suzuya · Kumano
Lớp Casablanca Gambier Bay
Mẫu hạm tiêu chuẩn Lớp Akagi Akagi
Lớp Kaga Kaga
Lớp Souryuu Souryuu
Lớp Hiryuu Hiryuu
Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp |Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Lớp Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Lớp Aquila Aquila
Lớp Lexington Saratoga
Lớp Essex Intrepid
Lớp Ark Royal Ark Royal
Mẫu hạm thiết giáp Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp Taihou Taihou
Tàu ngầm Lớp Kaidai VI I-168
Lớp Junsen 3 I-8
Lớp Junsen AM I-13 · I-14
Lớp B1 I-19 · I-26
Lớp B3 I-58
Lớp I-400 I-400 · I-401
Lớp S.T.V.3 Maruyu
Lớp IXC IXC U-boat U-511
Ro-series Ro-500
Lớp Guglielmo Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Thủy phi cơ hạm Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mizuho Mizuho
Lớp Akitsushima Akitsushima
Lớp Commandant Teste Commandant Teste
Lớp Nisshin Nisshin
Tàu hậu cần Tuàn dương huấn luyện Lớp Katori Katori · Kashima
Tàu đổ bộ Lớp Hei Akitsu Maru
Lớp R1 Shinshuu Maru
Tàu tiếp liệu tàu ngầm Lớp Taigei Taigei
Tàu sửa chữa Lớp Akashi Akashi
Tàu tiếp dầu Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Revised Kazahaya Hayasui

CG

Akishimo Full.png

Akishimo Full Damaged.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.