FANDOM


Số.556 Airfield Princess
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

70

Icon Armor p2 Giáp

140

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

1

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

392

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

90

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

98
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 98
GreenPlane Abyssal Fighter Mk.II 98
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 98
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 98
BBV Airfield Princess 556 Full

Số.631 Airfield Princess II
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

85

Icon Armor p2 Giáp

160

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

392

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

206
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.632 Airfield Princess III
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

90

Icon Armor p2 Giáp

175

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

130

Icon Aircraft p2 Sức chứa

392

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

206
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.633 Airfield Princess IV
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

95

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

140

Icon Aircraft p2 Sức chứa

392

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

216
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 98
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 98
BBV Airfield Princess II 631 Full

Số.650 Airfield Princess V
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

50

Icon Armor p2 Giáp

140

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

36

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

34
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full

Số.651 Airfield Princess VI
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

60

Icon Armor p2 Giáp

140

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

48

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

48
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Airfield Princess 556 Full

Số.652 Airfield Princess VII
飛行場姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

70

Icon Armor p2 Giáp

140

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

72

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

68
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Airfield Princess 556 Full

Lời thoạiSửa

Fall 2013 Event Form

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…ミナゾコニ…シズンデ…イキナサイ… Ngươi sẽ chìm... xuống đáy... bao nhiêu lần... nếu cần...
Tấn công
Play
ダカラ…ムリナノヨ… Ta đã bảo rồi... vô ích...
Bị tấn công
Play
キャァ! Kyaa!
Chìm
Play
タクサンノテツ…シズム…コノウミデ…ソウ… Rất nhiều sắt... sẽ chìm... ở biển này... đúng vậy...


Summer 2015 Event Form

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
(ウフフ)……アツイ…ノ?アツイ……デショオ…? (Heh heh heh)...It's hot? It's hot, isn't it?
Tấn công
Play
ウフフフ… Heh heh heh heh...
Bị tấn công
Play
イヤァダ…イタイジャナイ…コワレチャウ… ウフフ… No way...That hurts...I'll break....Heh heh heh...
Chìm
Play
ドウシタノ…アタシ… アレ…セカイガ… ウミが…。 Why...I... What? The world...The sea...


 Character Sửa

 • Artist: Akira (アキラ)
 • Seiyuu: Misato (味里) In Fall 2013 Event
  Ishigami Shizuka (石上静香)? In Summer 2015 Event

Thông tin bên lềSửa

 • Boss E-4 Sự kiện mùa thu 2013.
 • Boss E-4 Sự kiện mùa hè 2015, cũng xuất hiện ở E-3 node X.
 • Tham khảo Henderson Field.
 • Đạn kiểu 3 gây nhiều sát thương hơn. Liên quan tới sự kiện sân bay Henderson bị bắn phá bởi KongouHaruna, khi Kongou bắn hơn 100 viên Sanshiki vào sân bay (link).
 • Bởi là căn cứ mặt đất, ngư lôi không thể tấn công cô.
 • Hiển thị thiệt hại khác với tàu mặt nước:
  • Thiệt hại nhẹ (小破) → Hỗn loạn (混乱)
  • Thiệt hại trung bình(中破) → Hư hại (損害)
  • Thiệt hại nặng (大破) → Hỏng (損壊)
  • Chìm (撃沈) → Phá hủy (破壊)
 • Trong Anime, cô được lồng tiếng Sakakibara Yoshiko (榊原良子).
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.