Kancolle Việt Wiki

Số.1752 Aircraft Carrier Summer Princess
空母夏姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

440

Icon Gun p2.png Hỏa lực

190

Icon Armor p2.png Giáp

149

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

140

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

198

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

115
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Abyssal Cat Fighter 70?
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Hell Dive Bomber 62?
Máy bay ném ngư lôi Abyssal Revenge Torpedo Bomber 66?
RADAR Abyssal Air Radar 0?
CV Aircraft Carrier Summer Princess 1752 Full.png

Quotes[]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ヒノ…カタマリトナッテ…シズンデシマエ……! Be wrapped in flames...and sunk instantly……!
Tấn công
Play
シズメ! Sink!
Bị tấn công
Play
オチロ! Go down!
Chìm
Play
ナンドデモ…クリカエス…カワラナイ…限り… This will repeat…again and again…as long as…you don't…change….


Character[]

Giới thiệu[]

Sự kiện mùa hè 2017 E-6 2nd phase Boss.

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess