FANDOM


Số.1751 Aircraft Carrier Summer Demon
空母夏鬼
Mẫu hạm tiêu chuẩn
Chỉ số

Icon HP p2 HP

340

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

137

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

174

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

109
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter 64?
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 56?
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 54?
Radar Abyssal Air Radar 0 ?
CV Aircraft Carrier Summer Demon 1751 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…ナンドデモ……シズンデイケ……! Sink...over…… and over again……!
Tấn công
Play
オチロ! Go down!
Bị tấn công
Play
カッタト…オモッテイルノカ?カワイイナァ! Did you think... you have won? That's cute!
Chìm
None


CharacterSửa

Giới thiệuSửa

Sự kiện mùa hè 2017 E-4 1st phase boss.

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.