Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Abukuma

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ
  • Lớp Nagara
  • Tàu có nâng cấp lần 2
  • Tàu có thể trang bị Tàu đổ bộ