FANDOM


(Thêm thể loại)
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 thành viên ở giữa)
Dòng 12: Dòng 12:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
|DD = lime
 
|DD = lime
|LC = lime
+
|LHA = lime
 
|CL = lime
 
|CL = lime
 
|CLT = lime
 
|CLT = lime
Dòng 19: Dòng 19:
 
|BB = lime
 
|BB = lime
 
|BBV = lime
 
|BBV = lime
|FASTBB = lime
+
|FBB = lime
 
|AV = lime
 
|AV = lime
 
|CVL = lime
 
|CVL = lime
 
|CV = lime
 
|CV = lime
 
|SS = lime
 
|SS = lime
|SSV = lime}}
+
|SSV = lime
  +
|AO=lime|AS=lime|AR=lime|CT=lime|CVB=lime}}
   
 
==Giới thiệu==
 
==Giới thiệu==
  +
<tabber>
  +
Tiếng Nhật=
 
プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>
 
プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>
 
艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>
 
艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>
 
艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>
 
艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>
 
(発動すると消滅します)
 
(発動すると消滅します)
  +
|-|
  +
Tiếng Việt=
  +
Là một đội sửa chữa chuyên nghiệp, nó sẽ bảo vệ các hạm nương mà bạn yêu quý khỏi bị chìm. Hãy đem theo nó nếu phải đánh trận có rủi ro cao.
  +
(Hàng dùng một lần)
  +
</tabber>
 
==Ghi chú==
 
==Ghi chú==
 
*'''Không thể chế tạo.'''
 
*'''Không thể chế tạo.'''
*Khi bắt đầu, mỗi đô đốc sẽ được cấp miễn phí 2 đội. Có thể kiếm thêm qua [[Nhiệm vụ]] A10, A23, A25, A30, A32, A33, B11, B16, B19, D5 và WA02.
+
*Khi bắt đầu, mỗi đô đốc sẽ được cấp miễn phí 2 đội. Có thể kiếm thêm qua các [[nhiệm vụ]] A10, A23, A25, A30, A32, A33, B11, B16, B19, D5 và WA02.
*Tàu được trang bị item này nếu bị đánh chìm sẽ được hồi sinh lại tới số HP trước khi chìm sẽ không chìm cho tới cuối trận chiến.
+
*Nếu tàu có trang bị này bị đánh chìm, nó sẽ giúp tàu đó hồi sinh lại (chỉ một lần với mỗi cái) với số máu sau hồi sinh đúng bằng số máu còn lại trước khi chìm. Tuy nhiên, chỉ có tác dụng trong 1 node.
**Ví dụ: Tàu 6 HP, trúng phải một phát bắn sức công phá 10 ~> chìm. Trang bị ''Đội sửa chữa khẩn cấp'' sẽ được hồi sinh lại với 6HP.
+
**Ví dụ: Tàu còn <font color=red>6 HP</font>, bị bắn mất 10 HP rồi chìm. Khi đó, trang bị này sẽ kích hoạt (mất luôn), hồi sinh tàu đó với 6 HP. Tuy nhiên, nếu hết trận không về ngay sang node sau, tàu đó vẫn sẽ (có khả năng) chìm.
*Hàng dùng một lần.
 
{{Equipmentlist}}
 
 
[[Category:Thiết bị]]
 
[[Category:Thiết bị]]
 
[[Thể_loại:Trang bị tiêu thụ]]
 
[[Thể_loại:Trang bị tiêu thụ]]
 
[[Thể_loại:Trang bị không thế chế tạo]]
 
[[Thể_loại:Trang bị không thế chế tạo]]
  +
[[Category:Trang bị không thể chế tạo]]

Bản hiện tại lúc 02:37, ngày 14 tháng 7 năm 2017

Số.42 Đội sửa chữa khẩn cấp
応急修理要員
EmergencyRepair Kiểm soát thiệt hại
Thông tin
Tác động
Xem bên dưới
Giá phá dỡ
Steel1
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO


Giới thiệuSửa

プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。
艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!
艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!
(発動すると消滅します)

Là một đội sửa chữa chuyên nghiệp, nó sẽ bảo vệ các hạm nương mà bạn yêu quý khỏi bị chìm. Hãy đem theo nó nếu phải đánh trận có rủi ro cao. (Hàng dùng một lần)

Ghi chúSửa

  • Không thể chế tạo.
  • Khi bắt đầu, mỗi đô đốc sẽ được cấp miễn phí 2 đội. Có thể kiếm thêm qua các nhiệm vụ A10, A23, A25, A30, A32, A33, B11, B16, B19, D5 và WA02.
  • Nếu tàu có trang bị này bị đánh chìm, nó sẽ giúp tàu đó hồi sinh lại (chỉ một lần với mỗi cái) với số máu sau hồi sinh đúng bằng số máu còn lại trước khi chìm. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng trong 1 node.
    • Ví dụ: Tàu còn 6 HP, bị bắn mất 10 HP rồi chìm. Khi đó, trang bị này sẽ kích hoạt (mất luôn), hồi sinh tàu đó với 6 HP. Tuy nhiên, nếu hết trận không về ngay mà sang node sau, tàu đó vẫn sẽ (có khả năng) chìm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.