Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Đội sửa chữa khẩn cấp

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 28: Dòng 28:
   
 
==Giới thiệu==
 
==Giới thiệu==
<tabber>
 
Tiếng Nhật=
 
 
プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>
 
プロのダメコン(ダメージコントロール)集団。<br>
 
艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>
 
艦娘の戦闘による致命的な被害を最小限に抑えることによって、大切な艦娘を轟沈(ロスト)からお護りします!<br>
 
艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>
 
艦隊決戦のリスクマネージメントに、ぜひどうぞ!<br>
 
(発動すると消滅します)
 
(発動すると消滅します)
|-|
+
Tiếng Việt=
+
A professional damage control team, it prevents your beloved shipgirl from sinking from lethal damage. Please use it for your decisive battle's risk management! (Item is consumed once used).
Là một đội sửa chữa chuyên nghiệp, nó sẽ bảo vệ các hạm nương mà bạn yêu quý khỏi bị chìm. Hãy đem theo nó nếu phải đánh trận có rủi ro cao.
 
(Hàng dùng một lần)
 
</tabber>
 
 
==Ghi chú==
 
==Ghi chú==
 
*'''Không thể chế tạo.'''
 
*'''Không thể chế tạo.'''
*Khi bắt đầu, mỗi đô đốc sẽ được cấp miễn phí 2 đội. Có thể kiếm thêm qua các [[nhiệm vụ]] A10, A23, A25, A30, A32, A33, B11, B16, B19, D5 và WA02.
+
*Khi bắt đầu, mỗi đô đốc sẽ được cấp miễn phí 2 đội. Có thể kiếm thêm qua [[Nhiệm vụ]] A10, A23, A25, A30, A32, A33, B11, B16, B19, D5 và WA02.
*Nếu tàu có trang bị này bị đánh chìm, nó sẽ giúp tàu đó hồi sinh lại (chỉ một lần với mỗi cái) với số máu sau hồi sinh đúng bằng số máu còn lại trước khi chìm. Tuy nhiên, chỉ có tác dụng trong 1 node.
+
*Tàu được trang bị item này nếu bị đánh chìm sẽ được hồi sinh lại tới số HP trước khi chìm sẽ không chìm cho tới cuối trận chiến.
**Ví dụ: Tàu còn <font color=red>6 HP</font>, bị bắn mất 10 HP rồi chìm. Khi đó, trang bị này sẽ kích hoạt (mất luôn), hồi sinh tàu đó với 6 HP. Tuy nhiên, nếu hết trận không về ngay sang node sau, tàu đó vẫn sẽ (có khả năng) chìm.
+
**Ví dụ: Tàu 6 HP, trúng phải một phát bắn sức công phá 10 ~> chìm. Trang bị ''Đội sửa chữa khẩn cấp'' sẽ được hồi sinh lại với 6HP.
  +
*Hàng dùng một lần.
  +
{{Equipmentlist}}
 
[[Category:Thiết bị]]
 
[[Category:Thiết bị]]
 
[[Thể_loại:Trang bị tiêu thụ]]
 
[[Thể_loại:Trang bị tiêu thụ]]
  Đang tải biên tập