Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 19:42 ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 28 tháng 2 năm 2021

 n   15:12  Bản mẫu:Test‎‎ 2 thay đổi lịch sử-32[Er y u r I‎ (2×)]
 n   
15:12 (hiện | trước) -13 Er y u r I Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
 n   
09:24 (hiện | trước) -19 Er y u r I Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
M    09:30  Mô đun:String khácsử +15.472 Er y u r I Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “--[[ This module is intended to provide access to basic string functions. Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, unna…”

ngày 27 tháng 2 năm 2021

 n   12:44  Bản mẫu:Test‎‎ 2 thay đổi lịch sử-235[Er y u r I‎ (2×)]
 n   
12:44 (hiện | trước) +45 Er y u r I Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
 n   
11:58 (hiện | trước) -280 Er y u r I Message Wall đóng góp Đã thay thế cả nội dung bằng “|a = 1” Thẻ: Thay thế nội dung, trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    12:35  Bản mẫu:Test1‎‎ 2 thay đổi lịch sử+89[Er y u r I‎ (2×)]
 n   
12:35 (hiện | trước) +80 Er y u r I Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    
12:04 (hiện | trước) +9 Er y u r I Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{{a|0}}}” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    12:34  Bản mẫu:Test2 khácsử +26 Er y u r I Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “{{{a1}}} {{{a2}}} {{{a3}}}” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.