FANDOM


Trong Expedition, Đại thành công là mức cao hơn của Thành công. Đại thành công cho thêm 50% tài nguyên thưởng kiếm được từ expedition đó, nhân đôi (x2) kinh nghiệm Đô đốc, nhân đôi (x2) kinh nghiệm cho tàu tham gia expedition, và phần thưởng Đại thành công cho expedition đó (nếu có).

Cơ hội Đại thành công phụ thuộc vào tình trạng của tàu trong hạm đội đó khi được gửi đi. Tức là, nếu hạm đội của bạn hết lấp lánh khi trở về, bạn vẫn có thể được Đại thành công nếu tàu của bạn đang trong trạng thái lấp lánh trước khi đi.

Muốn được Đại thành công, hạm đội của bạn vẫn cần hội tụ đủ điều kiện để hoàn thành expedition đó. Và các yếu tố ảnh hưởng đến việc đạt được Đại thành công cũng thay đổi tùy theo loại expedition hạm đội của bạn tham gia.

Với expedition thường Sửa

Điều kiện tiên quyết để được Đại thành công đó là TẤT CẢ các tàu trong hạm đội được gửi đi phải được lấp lánh (Sĩ khí ≥ 50)

Tỷ lệ Đại thành công tăng khoảng 19% với mỗi tàu lấp lánh có trong hạm đội đó:

  • 5 tàu lấp lánh sẽ cho bạn khoảng ~95% khả năng Đại thành công. Tuy nhiên, nếu điều kiện expedition yêu cầu 6 tàu, bạn sẽ phải làm lấp lánh cả tàu số 6 luôn.
  • Với 6 tàu lấp lánh, khả năng bạn sẽ được Đại thành công sẽ xấp xỉ ~100%, nhưng không được 100% (có nghĩa là vẫn có khả năng không được Đại thành công).

Với các expedition cần Thùng chuyên chở Sửa

Khác với các expedition thường, bạn vẫn có thể được Đại thành công nếu như tàu trong hạm đội không lấp lánh.

Tỷ lệ Đại thành công bị ảnh hưởng bởi:

  • Đem nhiều thùng chuyên chở hơn yêu cầu.
  • Làm lấp lánh tàu. Khả năng được Đại thành công tăng lên với mỗi tàu lấp lánh.
    • Nếu thêm Thùng chuyên chở hơn yêu cầu (1 cho expedition 21 và 37; 2 cho expedition 38), và 4 tàu lấp lánh, tỷ lệ Đại thành công sẽ rất gần 100%.

Đối với 2 expedition đặc biệt, expedtition 24 và 40, không cần Thùng chuyên chở để hoàn thành, nhưng nếu trang bị thêm Thùng chuyên chở vẫn có cơ hội được Đại thành công.

  • Nhiều báo cáo cho thấy với 4+ Thùng chuyên chở và 4+ tàu lấp lánh thì khả năng Đại thành công sẽ rất cao.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.