Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Đèn rọi 150cm Kiểu 96

0
  Đang tải biên tập
  • Trang bị có thể nâng cấp
  • Trang bị hỗ trợ trong dạ chiến
  • Trang bị không thể chế tạo